Διμερείς – Πολυμερείς Συμφωνίες

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Η.Π.Α - Ελλάδα
           Υπεγράφη στην Αθήνα στις 09-01-2001 και κυρώθηκε με το Ν. 3073/2002 (ΦΕΚ 295Α/04-12-2002) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων μεταξύ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Γ.Γ.Π.Π. της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισμού Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (FEMA) για τη συνεργασία στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών».
           Τέθηκε σε ισχύ: την 04-12-2002, ημέρα δημοσίευσης στην ΕτΚ.
           Περιεχόμενο: Δράσεις συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, ανταλλαγή χειριστών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για εξοικείωση, εκπαίδευση και παρακολούθηση ασκήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών, επιστημονική και τεχνική συνεργασία.
 
Κύπρος - Ελλάδα
           Υπεγράφη στη Λευκωσία στις 23-24/01/1997 και κυρώθηκε με το Ν. 2626/1998 (ΦΕΚ 149 Α/06-07-1998) «Κύρωση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας και της Δημόσιας Διοίκησης μεταξύ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας».
           Τέθηκε σε ισχύ: την 17-07-2006
           Περιεχόμενο: γενική αναφορά στην ανάγκη συνεργασίας ως προς τη θεσμική οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και σε κοινή δράση σε περιπτώσεις ανάγκης
 
Μάλτα - Ελλάδα
           Υπεγράφη στη Βαλέττα στις 24-05-2001 και κυρώθηκε με το Ν. 3081/2002 (ΦΕΚ 315Α/16-12-2002) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας»
           Τέθηκε σε ισχύ: την 08-04-2003
           Περιεχόμενο: Γενική συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, συνεργασία στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από καταστροφές και σοβαρά ατυχήματα.
 
Ουγγαρία - Ελλάδα
           Υπεγράφη στη Βουδαπέστη στις 13-09-2000 και κυρώθηκε με το Ν. 2998/2002 (ΦΕΚ 70Α/08-04-2002) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων».
 
Ουκρανία - Ελλάδα
           Υπεγράφη στην Αθήνα στις 21-02-2000 και κυρώθηκε με το Ν. 2950/2001(ΦΕΚ 246Α /22-10-2001) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους».
           Τέθηκε σε ισχύ: την 14/11/2002
           Περιεχόμενο: Πρόληψη, ανταπόκριση και εξάλειψη των συνεπειών από φυσικές και προκαλούμενες από τον άνθρωπο (ανθρωπογενείς) καταστροφές.
 
Ρωσία - Ελλάδα
           Υπεγράφη στην Αθήνα στις 21-02-2000 και κυρώθηκε με το Ν. 2951/2001 (ΦΕΚ 247Α/22-10-2001) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών».
           Τέθηκε σε ισχύ: την 19-06-2002
           Περιεχόμενο: Συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, κοινή οργάνωση συναντήσεων ειδικών και εκπαιδεύσεων, ανταλλαγή πληροφοριών, αμοιβαία βοήθεια σε καταστολή εκτάκτων αναγκών.
 
Τουρκία - Ελλάδα
           Υπεγράφη στην Αθήνα στις 08-11-2001 και κυρώθηκε με το Ν. 3339/2005 (ΦΕΚ 111Α/10-05-2005) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη σύσταση Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών»
           Τέθηκε σε Ισχύ: την 20-05-2002
           Περιεχόμενο: Σύσταση Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών – Δομή και Οργάνωση Μονάδας – Επιχειρησιακά Θέματα – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες – Εισαγωγή, εξαγωγή μέσων και εξοπλισμού από τα σύνορα – Επιστημονική συνεργασία
 
 
ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
 Ελλάδα-Τουρκία-Ηνωμένα Έθνη (Ο.Η.Ε.)         
    •    Υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 16-09-2002 και κυρώθηκε με το Ν. 3449/2006 (ΦΕΚ 62Α/27-03-2006) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα αντιμετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών». 
 
Αζερμπαϊτζάν-Αλβανία-Αρμενία-Βουλγαρία-Γεωργία-Ελλάδα-Μολδαβία-Ουκρανία-Ρουμανία-Ρωσία
    •      Υπεγράφη στο Σότσι της Ρωσίας στις 15-04-1998 και κυρώθηκε με το Ν. 3138/2003 (ΦΕΚ 91Α/15-04-2003) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για συνεργασία στον τομέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές».
 
    •       Τέθηκε σε ισχύ: την 24-04-2003
 
    •       Περιεχόμενο: Αρχές και πλαίσια συντονισμού δράσεων σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, ανταλλαγή πληροφοριών, συντονισμός/διεύθυνση της παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες, θέματα διέλευσης συνόρων για ομάδες και εξοπλισμό βοήθειας.
 
Αζερμπαϊτζάν-Αλβανία-Αρμενία-Βουλγαρία-Γεωργία-Ελλάδα-Μολδαβία-Ουκρανία-Ρουμανία-Ρωσία
 
    •       Υπεγράφη στο Κίεβο της Ουκρανίας στις 20-10-2005 και κυρώθηκε με το Ν. 3503/2006 (ΦΕΚ 243Α/14-11-2006) «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών-μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για την συνεργασία στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, μετά της συνημμένης δήλωσης του Αζερμπαϊτζάν».
 
    •       Τέθηκε σε ισχύ: την 05-07-2007
 
    •       Περιεχόμενο: Σύσταση Δικτύου Αξιωματικών-Συνδέσμων, τρόπος λειτουργίας του Δικτύου, ορισμός Εθνικών σημείων επικοινωνίας.
Social Buttons: