Οδηγίες Διεξαγωγής της Διϋπηρεσιακής επί Χάρτου Άσκησης Πολιτικής Προστασίας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΗΡΑΓΓΑ 2008».