Πρωτοβουλία Αδριατικής & Ιονίου

Η Πρωτοβουλία Αδριατικής Ιονίου (ΠΑΙ) παρουσιάστηκε από την Ιταλία κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Tampere, επί Φιλανδικής προεδρίας, τον Οκτώβριο 1999 και υποστηρίχθηκε από την ΕΕ και την Ελλάδα. Ο σκοπός και τομείς συνεργασίας καθορίστηκαν στην Ανκόνα το 2000 με τη συμμετοχή των παράκτιων χωρών Αδριατικής και Ιονίου.
 
Η Διακήρυξη της Ανκόνα προσδιορίζεται από δύο πυλώνες: (1) την ασφάλεια και τις δράσεις κατά του εγκλήματος στην περιοχή και (2) τη σταδιακή αλλά συστηματικά προγραμματισμένη ανάπτυξη της περιοχής.
 
Στην ΠΑΙ συμμετέχουν οι χώρες της Αδριατικής-Ιονίου, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία που υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ανκόνα για την «Ανάπτυξη και Ασφάλεια στην Αδριατική και το Ιόνιο» (Μάρτιος 2000).
 
Οι συναντήσεις των χωρών καθορίζονται από την προεδρεύουσα χώρα και μέχρι στιγμής είναι συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου όλα τα θέματα τίθενται για συζήτηση με τη σειρά με την παρουσία όλων των εκπροσώπων και των εμπειρογνωμόνων των χωρών.
 
Ελληνική Προεδρία
 
Από 1η Ιουνίου 2008 και για ένα χρόνο την Προεδρία της ΠΑΙ είχε η Ελλάδα.
Ο καθορισμός των νέων προτεραιοτήτων της ΠΑΙ έγινε σε συνάντηση στο Split το Μάρτιο 2008. Τα θέματα προτεραιότητας είναι: 
1. Θέματα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
2. Μεταφορές
3. Θέματα τουρισμού, πολιτιστικά και διαπανεπιστημιακής συνεργασίας
4. Περιβάλλον και πυροπροστασία.
 
Η Ελληνική Προεδρία συνέπεσε χρονικά με την έναρξη της λειτουργίας της Μόνιμης Γραμματείας της Πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η Ιταλία. Η Μόνιμη Γραμματεία εδρεύει στην Ανκόνα και τα εγκαίνια έγιναν 19.6.2008.
 
Συναντήσεις της Στρογγυλής Τράπεζας για τη Συνεργασία για την Πυροπροστασία
 
Επι Ελληνικής Προεδρία διοργανώθηκαν 2 Στρογγυλές Τράπεζες. Η 1η Συνάντηση επί Ελληνικής Προεδρίας έλαβε χώρα στις 20.6.2008 στην Ανκόνα και συνεχίστηκε στη δεύτερη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αθήνα το Μάρτιο 2009. Τις εργασίες της Στρογγυλής Τράπεζας για τη συνεργασία για την Πυροπροστασία ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).
 
Το θέμα που συζητήθηκε στην 1η ΣΤ είχε τίτλο “Όροι και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εναερίων μέσων πυρόσβεσης” “Terms and preconditions for the deployment of aerial forest firefighting means”.  Πιο συγκεκριμένα το προτεινόμενο πεδίο συνεργασίας ήταν ο καθορισμός των παραμέτρων και πληροφοριών που θα διευκολύνουν την παροχή εναερίων μέσων πυρόσβεσης.
 
Η 2η συνάντηση της Στρογγυλής Τράπεζας για τη συνεργασία για την πυροπροστασία, διοργανώθηκε από την ΓΓΠΠ, στην Αθήνα 5 Μαρτίου 2009.  Κύριο θέμα της Η/Δ ήταν πάλι οι “Όροι και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εναερίων μέσων πυρόσβεσης” όμως η 2η συνάντηση ασχολήθηκε και με το θέμα“Protection of Tourists in cases of Disasters”
 
Την επόμενη χρονιά, 2010-Ιταλική Προεδρία, δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνάντηση της Στρογγυλής Τράπεζας για τη συνεργασία για την Πυροπροστασία.
 
Το 2011 την Προεδρία άσκησε η Σερβία.
 
Γραμματεία Πρωτοβουλίας Αδριατικής Ιονίου: http://www.aii-ps.org/
Social Buttons: