- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμού και toner στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας