Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αποτίμηση Ασκήσεων Π.Π. στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας " ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"

Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Π.Π. με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"

Εγχειρίδιο σύνταξης και εναρμόνισης Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή σε επίπεδο Υπουργείου ή άλλου κεντρικού φορέα

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών