Θεματικοί Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας

 

Αντιμετώπιση κινδύνων από Χιονοπτώσεις-Παγετό

 

Χαρτογραφική απεικόνιση σχεδίων αποχιονισμού  σε μέγεθος Α1