Τι είναι σεισμός;
Επιπτώσεις
Οι σεισμοί στην Ελλάδα
Τι πρέπει να γνωρίζεις σε περίπτωση σεισμού
Εφόδια για την επιβίωση σε περίπτωση σεισμού
Τετράγωνα  μνήμης
Το Παζλ του σεισμού
Βρες τη λέξη και γνώρισε το σεισμό

Οι σεισμοί από την εποχή της αρχαιότητας ακόμα, αποτελούσαν αντικείμενο απορίας και ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο.
Συνήθως θεωρούνταν υπερφυσικά φαινόμενα που προκαλούσαν φόβο και πανικό και συνοδεύονταν από ένα πλήθος δεισιδαιμονιών και προκαταλήψεων. Κανένα άλλο φυσικό φαινόμενο δεν έχει προκαλέσει δέος και πανικό ταυτόχρονα κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι εκδηλώνεται συνήθως ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση ενώ συχνά δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης.

Αυτό ακριβώς το γεγονός διαφοροποιεί το σεισμό από άλλες φυσικές καταστροφές.


 
Η Περιοχή της Δράσης