Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της νέας λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112»

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

 

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2019, ημερίδα για την νέα λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112», η οποία διοργανώθηκε την  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

الصفحات