Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

3ο Ανώτερο Σχολείο για τις Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών

Από τη Δευτέρα 12 Μαρτίου ξεκινούν οι εργασίες του 3ου Ανώτερου Σχολείου για τις Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών” το οπο

الصفحات