Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

   Στην ιστοσελίδα του EOΔΥ για τον κορωνοιό φιλοξενούνται και οδηγίες ψυχολογικής υποστήριξης για:

  1. το Γενικό πληθυσμό,
  2. τα Παιδιά και τις Οικογένειες και
  3. τα άτομα που βρίσκονται σε Καραντίνα.

  Εκτενείς οδηγίες προστασίας για τον κορωνοϊό αναγράφονται στις ιστοσελίδες

eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19   

covid19.gov.gr     

και για τους μαθητές mathainoumeasfaleis.gov.gr     

Τηλέφωνα επικοινωνίας της ΓΓΠΠ για τον covid-19 στο 213 1510 100.