«Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη & τη διαχείριση φυσικών καταστροφών - Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας»

Στο διάστημα 24-26 Οκτωβρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο συνέδριο με τίτλο «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη & τη διαχείριση φυσικών καταστροφών - Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας» (πληροφορίες για το Συνέδριο στην ηλ/κη δ/νση: http://saferhodes.blogspot.gr/ ).Την ευθύνη οργάνωσης του Συνεδρίου την έχει ο Δήμος Ρόδου ενώ υποστηρίζουν οι παρακάτω φορείς:

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών )
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
(Τμήμα Γεωγραφίας)