«Παράταση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών, μελανιών, χαρτιών, Οθονών, Ηχείων, Πληκτρολογίων, Ποντικιών, Σύνθεση Υπολογιστών iMAC, Σύνθεση Υπολογιστών HIGH–END, Σύνθεση Υπολογιστών LOW–END»