Άσκηση επί χάρτου με συμμετοχή του Κέντρου Επιχειρήσεων και υπαλλήλων της Γ.Γ.Π.Π.

 

      Το σενάριο της άσκησης αναφέρεται σε κατάσταση παρατεταμένης ξηρασίας με δείκτη κινδύνου 3 και 4 σε όλη την Ελλάδα, όταν μια σειρά από δασικές πυρκαγιές ξεσπούν ταυτόχρονα. Η κατάσταση κλιμακώνεται συνεχώς και έως του επιπέδου υποβολής αιτήματος διεθνούς συνδρομής μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα μέσω του MIC στις Βρυξέλλες. Το σενάριο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει θέματα οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, τεχνολογικού ατυχήματος, διαχείρισης μαζικών απωλειών καθώς διαχείρισης διεθνούς συνδρομής.

       Σκοπός της άσκησης είναι να δοκιμασθούν μια σειρά από διαδικασίες σε όλο το φάσμα της αποστολής της Γ.Γ.Π.Π. και ειδικότερα στα πλαίσια του συντονιστικού ρόλου του Κέντρου Επιχειρήσεων σε καταστάσεις μεγάλων καταστροφών ή εκτάκτων αναγκών.

 Στην άσκηση μετέχουν το σύνολο του προσωπικού του Κέντρου Επιχειρήσεων και των Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Π. καθώς και ο Γενικός Γραμματέας.

      Η άσκηση οργανώνεται με αφορμή και την ουσιαστική έναρξη της αντιπυρικής περιόδου με την έκδοση από σήμερα 1η Ιουνίου 2009 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου δασικών πυρκαγιών από τη Γ.Γ.Π.Π.