Άσκηση "ΟΕΑ Ερμής" των Ομάδων Έκτακτων Αναγκών Αττικής της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών

ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

ΑΣΚΗΣΗ ΟΕΑ ΕΡΜΗΣ 2012

 

 

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η άσκηση επικοινωνιών των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών Αττικής της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, με την ονομασία ΟΕΑ ΕΡΜΗΣ 2012, που έλαβε χώρα στις 21/06/2012.

 

Η Άσκηση είχε ως στόχο την μέτρηση του επιπέδου ετοιμότητας και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΟΕΑ, προσομοιώνοντας συνθήκες έκτακτου γεγονότος στην Αττική.

 

Για τους σκοπούς της Άσκησης ενεργοποιήθηκαν 2 κέντρα Επικοινωνιών, το κέντρο επικοινωνιών των ΟΕΑ που εδρεύει στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και το κέντρο επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ). Χρησιμοποιήθηκαν οι Ραδιοερασιτεχνικοί Αναμεταδότες R1, R7 καθώς και η κύρια simplex συχνότητα των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών.

 

Η Άσκηση διήρκησε 1 ώρα και 20 λεπτά και μέσα σε αυτό το διάστημα διαβιβάστηκαν εκατοντάδες ραδιομηνύματα απο και προς τα δύο κέντρα επικοινωνιών από τα πολυάριθμα εμπλεκόμενα μέλη των ΟΕΑ Αττικής.

 

Όπως τόνισε ο Έφορος της Επιτροπής Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕΡ, Χρήστος Κιουγιουμτζόγλου - SV1IYA, ευχαριστώντας τους εμπλεκόμενους,  "η Άσκηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και κατέδειξε ότι τα μέλη των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών της Ε.Ε.Ρ. είναι πολυπληθή, ικανά, έμπειρα και πρόθυμα να προσφέρουν ανιδιοτελώς στο κοινωνικό σύνολο μέσω της συμμετοχής τους στο εθελοντικό έργο της ομάδας μας".

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=494&LANG=GR