Άσκηση Πολιτικής Προστασίας επί χάρτου «Συνεργασία - Σήραγγα 2008» στις 10 Ιουνίου

Την Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 θα πραγματοποιηθεί  Διυπηρεσιακή  επί Χάρτου Άσκηση Πολιτικής Προστασίας στην Αττική Οδό με την κωδική ονομασία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –ΣΗΡΑΓΓΑ 2008» στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Βασ. Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα).

Η Άσκηση αναφέρεται σε «Πολλαπλό Τροχαίο & Ατύχημα βυτιοφόρου με διαρροή επικίνδυνων ουσιών σε σήραγγα της Αττικής Οδού».

Στόχος είναι ο έλεγχος, η δοκιμασία, η εκπαίδευση και η αξιολόγηση του επιχειρησιακού και τακτικού επιπέδου των Φορέων και Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας που θα κληθούν να διαχειριστούν το συμβάν και τις συνέπειες του, σε συνεργασία με τις Αττικές Διαδρομές Α.Ε και την Αττική Οδό Α.Ε.

Εμπλεκόμενοι /Συμμετέχοντες Φορείς για τη διεξαγωγή της άσκησης είναι:

·    Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

·    Υπουργείο Εσωτερικών, Ελληνική Αστυνομία

·    Υπουργείο Εσωτερικών, Πυροσβεστικό Σώμα

·    Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων / Γενική Γραμματεία    

     Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων

·    Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας

·    Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

·    Αττικές Διαδρομές Α.Ε

·    Αττική Οδός Α.Ε.

Το συντονισμό στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή της άσκηση έχει αναλάβει λόγω του θεσμικού της ρόλου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών/Τμήμα Ελέγχου & Παρακολούθησης Σχεδίων.