Άσκηση "Συνεργασία - Σύραγγα 2008"

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Διϋπηρεσιακή άσκηση επί χάρτου, Άσκηση Πολιτικής Προστασίας με κωδική ονομασία «Συνεργασία – Σήραγγα 2008 » που πραγματοποιήθηκε Τρίτη 10 Ιουνίου 2008, 8:00 – 18: 00 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL με τη συμμετοχή των : Υπουργείο Εσωτερικών,( Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Ελληνική Αστυνομία , Πυροσβεστικό Σώμα), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, (Γενική Γραμματεία Σύγχρονων Δημοσίων Έργων), Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,(Εθνικό  ΚέντροΆμεσης  Βοήθειας, Εθνικό  Κέντρο  Επιχειρήσεων Υγείας ) , Αττικές  Διαδρομές Α.Ε., Αττική Οδός Α.Ε..

Το συντονισμό στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή της άσκησης ανέλαβε λόγω του θεσμικού της  ρόλου η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η άσκηση αναφέρθηκε σε << Πολλαπλό Τροχαίο & Ατύχημα βυτιοφόρου με διαρροή επικίνδυνων ουσιών σε σήραγγα της Αττικής οδού >>. Κύριος στόχος της άσκησης ήταν ο έλεγχος , η δοκιμασία, η εκπαίδευση και η αξιολόγηση του επιχειρησιακού και τακτικού επιπέδου των Φορέων και Δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας που θα κληθούν να διαχειριστούν το παραπάνω συμβάν και τις συνέπειες του. Τα θέματα που επισημανθήκαν και αντιμετωπίστηκαν  κατά τη διεξαγωγή της άσκησης δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη στενή συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των φορέων στην περίπτωση εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού όπως ήταν ο βασικός στόχος της άσκησης . 

Ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος στο μήνυμα του προς τους συμμετέχοντες στην άσκηση είπε τα ακόλουθα :

«I.    Στο ενιαίο πλέον Υπουργείο Εσωτερικών επενδύσαμε και επενδύουμε συστηματικά και μεθοδικά στην προώθηση της αρμονικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, ιδίως σε ώρες κρίσης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, όπως ο καταστροφικός σεισμός τον οποίο βιώσαμε τα τελευταία 24ωρα. Για τον σκοπό αυτόν, ενισχύσαμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ιδίως της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διευκολύνοντας την ανάπτυξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών πρόληψης και αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων και απειλών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό τους στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης, τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Παράλληλα, προωθήσαμε ουσιαστικά τη συνεργασία με το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, όπως επίσης και με όλους τους φορείς, οι οποίοι κινητοποιούνται σε περίπτωση κρίσεως ή καταστροφής.

Δίνουμε έμφαση στην κατάλληλη προετοιμασία και την αποτελεσματική πρόληψη και, για τον σκοπό αυτόν, χαράσσουμε και οργανώνουμε εγκαίρως τη στρατηγική μας, ενώ επιβεβαιώνουμε στην πράξη, ιδίως με ασκήσεις, ότι οι σχεδιασμοί μας βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στις συλλογικές προσπάθειες, αφενός έχουν διακριτούς ρόλους και δεν υπάρχουν οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων που, πριν από το 2004, υπονόμευαν, σε μεγάλο βαθμό, τις προσπάθειες των αρμόδιων κρατικών οργάνων. Και αφετέρου μεριμνούμε για την εμπέδωση πνεύματος ομαδικότητας και συλλογικότητας και αγαστής συνεργασίας μεταξύ τους.

ΙΙ.    Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή Διυπηρεσιακή επί Χάρτου Άσκηση Πολιτικής Προστασίας, την οποία σχεδίασε και συντονίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για σημαντική άσκηση, η οποία έχει ως αντικείμενο «Πολλαπλό Τροχαίο και Ατύχημα βυτιοφόρου με διαρροή επικίνδυνων ουσιών σε σήραγγα της Αττικής Οδού». Κύριος στόχος της άσκησης είναι ο έλεγχος, η δοκιμασία, η εκπαίδευση και η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειρισθούν ένα τέτοιο συμβάν και τις συνέπειες του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους ιδιωτικούς φορείς.

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, τη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημόσιων Έργων του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τις εταιρίεςΑττικές Διαδρομές Α.Ε. και Αττική Οδός Α.Ε. Εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση «Συνεργασία – Σήραγγα 2008» και ελπίζω να αποτελέσει χρήσιμο εφόδιο για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων, τις οποίες, βεβαίως, όλοι απευχόμαστε, αλλά, δυστυχώς, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Γιατί αυτή είναι η κύρια αποστολή της Πολιτικής Προστασίας: Να θωρακίζει ουσιαστικά και αξιόπιστα τη ζωή και την υγεία του πολίτη,  έχοντας οργανώσει επαρκή μηχανισμό πρόληψης και προετοιμασίας».