Άσκηση του Εθελοντικού Διασωστικού Σώματος Θήρας την Κυριακή 5-6-2011

Την 5η Ιουνίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας θα πραγματοποιήσει άσκηση στην Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου, και συγκεκριμένα στην Κολάδα Περίσσας.

  Η άσκηση θα έχει δυο μέρη και τα σενάρια που θα αντιμετωπιστούν είναι τα εξής:

   α) Απεγκλωβισμός τραυματία αναρριχητή από ορθοπλαγιά με χρήση διασωστικού φορείου.

   β) Εντοπισμός και ανάσυρση λουόμενου από τον βυθό και χορήγηση πρώτων βοηθειών.