Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. για την αντιπυρική περίοδο 2011

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 2966/5-5-2011 έγγραφό της με θέμα: «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.».

  Στα πλαίσια των προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" καθώς και του εγκεκριμένου "Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών", η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα εκδίδει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2011, ημερήσιο δελτίο πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών υπό μορφή θεματικού χάρτη. Στο ανωτέρω έγγραφο περιγράφονται οι διαδικασίες έκδοσης, δημοσιοποίησης και διανομής του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

  Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ: