Έργα και Δράσεις για την Μείωση του Πλημμυρικού Κινδύνου στις Πληγείσες απο Δασικές Πυρκαγιές Περιοχές στην Περιφέρεια Αττικής

 Με δεδομένο τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές,  προκύπτει η ανάγκη για δρομολόγηση συντονισμένων έργων και δράσεων που θα συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων από την εκδήλωσή τους.

    Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε τις οργανικές μονάδες των υπηρεσιών που θεσμικά εμπλέκονται, να προχωρήσουν στον προγραμματισμό, μελέτη και εκτέλεση έργων και δράσεων, τα οποία προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες...

Δείτε παρακάτω το Πλήρες Κείμενο: