Ανακήρυξη εθνικών ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής προστασίας για την αντιπυρική περίοδο 2009

Με την 2007/779/CE EURATOM απόφαση του Συμβουλίου της 8/11/2007, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αναδιοργανώθηκε και η συμμετοχή των κρατών-μελών θα μπορεί να είναι πλέον δυνατή μόνο με τη δήλωση Μονάδων (Mοdules) Π.Π., τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων έχουν καθορισθεί από την Ε.Ε.

Η Ελλάδα δήλωσε έξι Εθνικές Μονάδες Π.Π. Ωστόσο οι Μονάδες αυτές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για να είναι πλήρως επιχειρησιακά διαθέσιμες θα έπρεπε να διαθέτουν εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους διοικητές από την Ε.Ε. Οι προβλεπόμενες αυτές εκπαιδεύσεις, ξεκίνησαν από την Ε.Ε. το Μάρτιο του 2009. Για την απρόσκοπτη υλοποίηση των εκπαιδεύσεων η  ΓΓΠΠ θέσπισε την «Πολιτική Εκπαιδεύσεων Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Ελλάδος» με βασική επιδίωξη (ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2009) οι εμπλεκόμενες στη δασοπυρόσβεση Εθνικές μας Μονάδες, να είναι πλήρως έτοιμες την 1η Μαΐου 2009.

Σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ο στόχος αυτός επετεύχθη και σαν αποτέλεσμα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας «ανακήρυξε» σήμερα τις ακόλουθες μονάδες:

(α) 1ο GR MUSAR (1η ΕΜΑΚ/Ελευσίνα, Έρευνα-Διάσωση). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

(β) 2ο GR MUSAR (2η ΕΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, Έρευνα-Διάσωση). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

(γ) 1ο GR FFFP (388M, Θεσσαλονίκη, CL-415, Αεροπυρόσβεση). ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(δ) 1ο GR MEVAC (Ελευσίνα, Εναέρια Απομάκρυνση Θυμάτων). ΕΚΑΒ

(ε) 1ο GR AMP (Ελευσίνα, Προωθημένο Κινητό Χειρουργείο). ΕΚΑΒ

οι οποίες διαθέτουν πλέον από ένα ζεύγος Διοίκησης εκπαιδευμένο από την Ε.Ε. ως Εθνικές Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας.