Ανακοίνωση για θέση team leader στο Πρόγραμμα "Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in the ENPI East Region (PPRD East)"

 Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Μονάδα Α.5 (DG ECHO/ A.5) εξέδωσε ανακοίνωση για πλήρωση θέσης team leader στο Πρόγραμμα "Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in the ENPI East Region (PPRD East)".

 Για κάθε λεπτομέρεια σχετικά με το Πρόγραμμα και τα προσόντα για την πλήρωση της θέσης δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Ιουνίου 2012.