Ανακοίνωση για τις εθελοντικές οργανώσεις του μητρώου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Αγαπητοί Φίλοι Εθελοντές

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) επιδιώκει την επικαιροποίηση του καταλόγου των εθελοντών που είναι μέλη Εθελοντικών Οργανώσεων οι οποίες είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της ΓΓΠΠ, προκειμένου να δρομολογήσει την υλοποίηση των απαραίτητων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλες οι Εθελοντικές Ομάδες, που είναι ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της ΓΓΠΠ να αποστείλουν, το αργότερο έως και την 30η Απριλίου 2008, τα στοιχεία των μελών τους (Επώνυμο, Όνομα, Ημερομηνία Πιστοποίησης από το Πυροσβεστικό Σώμα) που διατηρούν ταυτόχρονα την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και έχουν πιστοποιηθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τον Ν. 1951/1991 και το Π.Δ. 32/1992.

Αντίστοιχο έγγραφο με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποστέλλεται ταχυδρομικά σε όλες τις Εθελοντικές Οργανώσεις του Μητρώου.