Ανακοίνωση πρόχειρων διαγωνισμών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ευαγγελιστρίας 2) ανακοινώνει τους παρακάτω πρόχειρους διαγωνισμούς που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2005-2007”, για τους οποίους μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με αίτηση στο FAX 210-32.42.424 μέχρι τις 31/01/2006.

1. «Μελέτη τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών πρότυπου δικτύου τηλεφωνικών κέντρων (112)» (συμπιεσμένο Microsoft Word αρχείο 117kb)

2. «Προσδιορισμός κριτηρίων και διαδικασιών ένταξης, πιστοποίησης και αξιολόγησης του έργου των Εθελοντικών Οργανώσεων του Εθνικού Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας» (συμπιεσμένο Microsoft Word αρχείο 116kb)

3. «Καταγραφή και κωδικοποίηση νομοθεσίας που αφορά στη διαχείριση καταστροφών» (συμπιεσμένο Microsoft Word αρχείο 118kb)