Αντικατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού

Ποσό: 
5 593.00
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 21. Νοέμβριος 2008
Εταιρεία: 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-RAZOR TECHNOLOGY & CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.