Αντιμετώπιση κινδύνων από Δασικές Πυρκαγιές

Κατανομή Αρμοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού Δκτύου

Τεύχος Χαρτών Κατανομής Αρμοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού Δικτύου Ανά Περιφερειακή Ενότητα (Διάσταση Α4)

Έγγραφο της ΓΓΠΠ υπ’ αριθμ.  7910/08-11-2017 με θέμα «Χαρτογραφική αποτύπωση αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου της Χώρας»

Ελληνικά

Χάρτες με όρια επιχειρησιακής ευθύνης πυροσβεστικών υπηρεσιών

Εγγραφή στο RSS - Αντιμετώπιση κινδύνων από Δασικές Πυρκαγιές