Αποκατάσταση προβλημάτων από Δασικές Πυρκαγιές

Προληπτικές δράσεις και έργα για τη μείωση πλημμυρικών κινδύνων στις περιοχές που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές Αθήνα, Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα Με δεδομένο τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων κατά την προσεχή περίοδο στις περιοχές που επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές αυτό το διάστημα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Θεόδωρος Μπούφης ζήτησε από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τους Περιφερειάρχες, με σχετικό έγγραφο που απέστειλε αυτή την εβδομάδα προς αυτούς, να προχωρήσουν δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους στον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εκτέλεση έργων και δράσεων που αφορούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 1. Σχολαστικός έλεγχος όλων των αντιπλημμυρικών έργων που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής των περιοχών που επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές και συντήρησή τους καθώς και λήψη πρόσθετων μέτρων όπου αυτό απαιτείται, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους. 2. Μελέτη και εκτέλεση έργων συγκράτησης των εδαφών, όπου αυτό απαιτείται, σε δασικές εκτάσεις που η φυσική τους βλάστηση πρόσφατα έχει καταστραφεί από πυρκαγιές, (κορμοδέματα, κορμοφράγματα, αυλακώσεις κλπ.). 3. Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων, όπου αυτό απαιτείται, με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής. 4. Επιτάχυνση εργασιών, ενόψει της χειμερινής περιόδου, για την ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που βαρύνονται με ανάλογο ιστορικό, καθώς και προγραμματισμό και εκτέλεση νέων έργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.