- Απόφαση Διαγωνισμού Ενημερωτικού υλικού "Πολιτεία" 2009