Από το FIRE 5 στο R2C9. Η ΓΓΠΠ ανακοίνωσε το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Φωτ. Σοφία Μαρκαντωνάκη

 

Πραγματοποιήθηκε την 1 Δεκεμβρίου 2008 σύσκεψη απολογισμού των ελληνικών δράσεων στο πλαίσιο της «πρωτοβουλίας» FIRE 5 αλλά και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δράσεων του ομότιτλου ευρωπαϊκού προγράμματος. Στη σύσκεψη συμμετείχαν Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος –των φορέων δηλαδή που αποτελούν και τους κυριότερους εταίρους της Γ.Γ.Π.Π. στην υλοποίηση του προγράμματος.

            Καταγράφηκαν τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή της χώρας μας στην «πρωτοβουλία» σε Στρατηγικό Επίπεδο όπως η ισχυροποίηση της θέσης της χώρας και η απόκτηση ενός νέου profile, η ισχυρή συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, η απόκτηση πρόσβασης στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και η συμμετοχή στην πλέον ισχυρή ομάδα της Ε.Ε. σε θέματα Πολιτικής Προστασίας κυρίως στις δασικές πυρκαγιές.

            Σε Επιχειρησιακό Επίπεδο τονίσθηκε η προστιθέμενη αξία από την εκπαίδευση των στελεχών των φορέων, η απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα των δασικών πυρκαγιών από χώρες με μακρά παράδοση και ισχυρούς μηχανισμούς, η απόκτηση «αντανακλαστικών» ευρωπαϊκού μηχανισμού (π.χ. Ρόδος). Τέλος συζητήθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες για την προετοιμασία της συμμετοχής της Ελλάδας στην 2η άσκηση του FIRE 5 που θα πραγματοποιηθεί από 5-7 Μαΐου 2009 στην Πορτογαλία με σενάριο σεισμού.

            Στα πλαίσια της ανωτέρω σύσκεψης ο Γ.Γ.Π.Π. ανακοίνωσε και επίσημα την έγκριση από την Ε.Ε. του προγράμματος R2C9 (Rapid Response Capability 9), το οποίο αποτελεί κοινή πρόταση προς χρηματοδότηση στην Ε.Ε. του FIRE 5 και τεσσάρων συνεργαζόμενων ακόμη χωρών. Το R2C9 είναι σχεδιασμένο να ξεκινήσει τον Μάιο του 2009. Έχει διάρκεια 24 μήνες, ενώ η συνολική οικονομική ενίσχυση από την Ε.Ε. θα ξεπεράσει το 1.5 εκ ευρώ.

            Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία πολύ-εθνικών Μονάδων στις εξής κατηγορίες:

•–        Αντλίες υψηλής δυναμικότητας

•–        Έρευνα – διάσωση

•–        Νοσοκομειακή Υποστήριξη

•–        ΧΒΡΠ

            Συμμετοχή στο πρόγραμμα θα έχουν μόνο οι φορείς που έχουν δηλώσει Ευρωπαϊκές Μονάδες (Modules).