Αρχική εκτίμηση καμένης έκτασης στην Βορειοανατολική Αττική από δορυφορικά δεδομένα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GMES/SAFER και το International Charter "Space and Major Disasters" για την περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής που πρόσφατα επλήγη από δασικές πυρκαγιές (αίτημα υπ’ αριθμ. 262 στο International Charter "Space and Major Disasters" και αίτημα υπ’ αριθμ. ERCS007 στο Πρόγραμμα GMES/SAFER).

Με βάση τα πρώτα στοιχεία που μας εστάλησαν και έχουν προκύψει από δορυφορικές εικόνες SPOT-5, η αρχική εκτίμηση για την έκταση της πληγείσας περιοχής, ανέρχεται συνολικά σε 133.336 στρέμματα (δάση, δασικές, αγροτικές κλπ εκτάσεις).

Για λόγους ενημέρωσης του κοινού, επισυνάπτεται σχετικός χάρτης που απεικονίζει την καμένη έκταση όπως αυτή διαμορφώθηκε την ημερομηνία λήψης των εικόνων από τους δορυφόρους (25/8/2009). Τα δεδομένα έχουν παραχθεί στα πλαίσια γρήγορης αποτύπωσης για την διευκόλυνση της πρώτης αποτίμησης της κατάστασης και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για τις αρμόδιες υπηρεσίες.