Βιβλιοθήκη

Εκδόσεις / Έντυπα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μπορεί να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη τις παρακάτω εκδόσεις 

  • είτε μέσω των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών
  • είτε με απευθείας επικοινωνία με την υπηρεσία. 

el

Εκπαιδευτικές ταινίες - CD

Οι παρακάτω ταινίες βοηθούν όλους (ειδικά τα παιδιά δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου) να κατανοήσουν με έναν ευχάριστο τρόπο τις διαστάσεις, τις επιπτώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης των διάφορων καταστροφών-φυσικών ή προερχόμενων από ανθρώπινη παρουσία/παρέμβαση.

el