Βραβείο ύψους 100.000 ευρώ από τον Ο.Η.Ε.

Βραβείο ύψους 100.000 ευρώ ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία της Διεθνούς Στρατηγικής Μείωσης των Καταστροφών του Ο.Η.Ε.     

Κατά το κλείσιμο των εργασιών της 4ης Συνόδου της Παγκόσμιας Πλατφόρμας Μείωσης της Επικινδυνότητας των Καταστροφών που έλαβε χώρα στη Γενεύη από 19 έως 23 Μαΐου 2013 ανακοινώθηκε ότι το Risk Award για το 2014, ύψους 100.000 ευρώ, θα απονεμηθεί σε έργα που αφορούν σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών συνεπεία καταστροφών με έμφαση στις πιο ευπαθείς ομάδες.

Παράλληλα, εξέδωσε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προθεσμία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο αρχείo.

Αρχείο: