Δενδροφύτευση Πεντελικού Όρους την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 από τον Σ.Π.Α.Π και άλλους φορείς

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής, ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) και ο ΣΚΑΊ', διοργανώνουν μεγάλη δενδροφύτευση στις εκτάσεις που κάηκαν το 2009, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 09:00 π.μ έναντι Κοιμητηρίου Παλαιάς Πεντέλης.

Ο Σ.Π.Α.Π συνεχίζοντας για το 2011 - 2012 τον αγώνα του για την Περιβαλλοντική Ανάπλαση του Πεντελικού Όρους  και μετά από την επιτυχία και των προηγούμενων δενδροφυτεύσεων, στηριζόμενος στην ευαισθησία του κοινού για τον εθελοντισμό και το Περιβάλλον, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο και σε αυτή τη δράση.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2038 000-254-256-111-125

Δείτε την σχετική αφίσα στο συνημμένο αρχείο.