Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διοργάνωση ασκήσεων

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για ασκήσεις μονάδων πολιτικής προστασίας (civil protection modules), ομάδων τεχνικής συνδρομής και υποστήριξης (technical assistance and support teams) και ευρωπαϊκών ομάδων πολιτικής προστασίας (EU civil protection teams).

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2014.

Για κάθε πληροφορία για την πρόσκληση επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (DG ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/public-procurement/calls-for-tender