- Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ασκήσεις Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Π.Π. 2015

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ασκήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για το 2015.
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 24 Ιουνίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ασκήσεις, τα προαπαιτούμενα για την υποβολή προτάσεων κτλ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposal_en.