Διάθεση δεδομένων του προγράμματος Copernicus/EMS–Rapid Mapping για τις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά στην Εύβοια

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2018

Σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος για ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ε.Ε. για την άμεση χαρτογράφηση της περιοχής που έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά στην Εύβοια, τα προϊόντα και δεδομένα που παράχθηκαν είναι αναρτημένα και άμεσα διαθέσιμα στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στον ιστότοπο του προγράμματος Copernicus/Emergency Management Service–Rapid Mapping.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα παραγόμενα χαρτογραφικά δεδομένα, η καμένη έκταση υπολογίζεται σε 5.671 στρέμματα.

Τα ανωτέρω χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα προέκυψαν από ανάλυση δορυφορικής εικόνας Sentinel 2A/B οπτικής ανάλυσης 10 μέτρων με ημερομηνία λήψης 31/05/2018 (προ καταστροφής) και δορυφορικής εικόνας SPOT7 © Airbus DS οπτικής ανάλυσης 1,5 μέτρων, με ημερομηνία λήψης 15/08/2018 09:05 UTC (μετά καταστροφή).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η περίμετρος των εκτάσεων που έχουν πληγεί, όπως έχουν αποτυπωθεί μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, δεν είναι δεσμευτική και δεν υποκαθιστά την οριοθέτηση των καμένων δασικών εκτάσεων από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κατηγορία: