Διαφήμιση του αριθμού κλήσης 112 στις αποδείξεις της Αττικής Οδού μηνός Νοεμβρίου 2008

Ποσό: 
44 030.00
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 7. Αύγουστος 2008
Εταιρεία: 
RTN HELLAS