- Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών

Αθήνα 13 Οκτωβρίου 2015

 

Η 13η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών (International Disaster Reduction Day). Σκοπός της ημέρας είναι να αυξηθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών αλλά και για τη συνεργασία λαών και κρατών σε θέματα διαχείρισης κινδύνων.

 

Η φετινή ημέρα έχει το σύνθημα «Knowledge for life» και είναι αφιερωμένη στην εμπειρική γνώση που παράγεται μέσα στις τοπικές κοινωνίες, τις πρακτικές αντιμετώπισης που αναπτύσσονται βάσει αυτής της εμπειρίας και της τοπικής τους παράδοσης, στοιχεία που αναδεικνύονται σημαντικά στην προσπάθεια μείωσης των καταστροφών. Φέτος για πρώτη φορά, τοπικές κοινωνίες που έχουν να επιδείξουν βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης των καταστροφών, βασισμένες στην εμπειρική τους γνώση, στις παραδόσεις και τα έθιμά τους, θα ανακηρυχτούν Πρωταθλητές της Μείωσης των Καταστροφών, ως ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών τους.

 

Έχει επιπλέον μία ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με το έτος έναρξης εφαρμογής του Πλαισίου Δράσης του Sendai για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030).

 

Το Πλαίσιο υιοθετήθηκε στη τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών που έλαβε χώρα στην πόλη Sendai της Ιαπωνίας στις 14 – 18 Μαρτίου 2015, με τη συμμετοχή και της χώρας μας, και αντικαθιστά το Πλαίσιο Δράσης του Hyogo το οποίο συμπλήρωσε τον ορίζοντα εφαρμογής του το 2015. Βασιζόμενο στην πλούσια εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του προϊσχύσαντος Πλαισίου και στην μέχρι τώρα Στρατηγική του ΟΗΕ για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, εμβαθύνει περαιτέρω στους άξονες πρόληψης και αποκατάστασης/ ανασυγκρότησης και θέτει σαφείς στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανάμεσα στις βασικότερες επιδιώξεις του είναι:

-      η στροφή από την διαχείριση των καταστροφών στην διαχείριση του κινδύνου καταστροφών και η περαιτέρω μείωση των παραγόντων που δημιουργούν κινδύνους καταστροφών,

-      η απόδοση σαφών ρόλων σε όλους τους συμμετέχοντες στον κύκλο διαχείρισης καταστροφών με οποιονδήποτε τρόπο, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κοινωνία των πολιτών, ΜΜΕ κτλ., αλλά και σε ιδιαίτερες/ ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως π.χ. ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες,

-      η ενίσχυση της σύμπραξης μεταξύ της επιστήμης/ τεχνολογίας και της πολιτικής,

-      η καλύτερη διακυβέρνηση, ο σχεδιασμός καλύτερων πολιτικών και η ενίσχυση της λογοδοσίας.

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω στην υλοποίηση της Στρατηγικής του ΟΗΕ για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών και θα συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή του νέου Πλαισίου σε όλα τα επίπεδα και μέσω της Εθνικής Πλατφόρμας Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γενικότερο θέμα του κινδύνου των καταστροφών η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη υποβάλει το «Πρότυπο Τοπικό/Περιφερειακό Σχέδιο Πολιτικής Πρόληψης των Καταστροφών (Model Local/ Regional Disaster Prevention Policy Plan») στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως το Εθνικό Πλαίσιο Εκτίμησης Κινδύνων Καταστροφών της χώρας μας. Ας σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι ένα από τα έξι μόνο μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, που με την ενέργεια αυτή εκπληρώνουν πλήρως τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση υπό τη θεματική ενότητα 5 της Πολιτικής Συνοχής 2014 – 2020.