Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών: H EUR-OPA προβάλλει δράσεις της ΓΓΠΠ ως καλές πρακτικές

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα η Ανοιχτή Μερική Συμφωνία για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών (EUR-OPA Major Hazards Agreement) της οποίας μέλος είναι και η χώρα μας επέλεξε για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών να συμπεριλάβει στις εορταστικές τις αναρτήσεις δράσεις της Ελλάδας και του Βελγίου, ως εξέχοντα παραδείγματα που υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους του Πλαισίου του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030).

Πιο συγκεκριμένα, στην επίσημη ιστοσελίδα της EUR-OPA προτείνονται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την καλύτερη και πιο αποδοτική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Σημαντικό ενδιαφέρον έχει δοθεί στην ανάπτυξη εκστρατείας ενημέρωσης με οδηγίες προστασίας από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές μεταφρασμένες σε πέντε γλώσσες, αλλά και στην προβολή των ενημερωτικών βίντεο για την προετοιμασία μας απέναντι στις δασικές πυρκαγιές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία έτυχαν εξαιρετικής κριτικής.

 

Αρχείο: 
Κατηγορία: