Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών 2014

Η 13η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών. Σκοπός της είναι να αυξηθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μείωση των κινδύνων από καταστροφές αλλά και η συνεργασία λαών και κρατών για τη διαχείριση των προβλημάτων και των επιπτώσεών τους, εντός της γενικότερης στρατηγικής για την δημιουργία μίας «κουλτούρας πρόληψης».

Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών 2014 λαμβάνει ιδιαιτέρως υπ’ όψη τον ρόλο της τρίτης ηλικίας και τις ιδιαιτερότητές της στην στρατηγική της μείωσης των καταστροφών και ως εκ τούτου είναι αφιερωμένη σε αυτήν.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κος Ban Ki-moon απηύθυνε μήνυμα, στο οποίο τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας, γυναίκες και άνδρες, στην προώθηση της ανθεκτικότητας έναντι των καταστροφών.

Για να δείτε το πλήρες μήνυμα πατήστε το παρακάτω αρχείο:

Αρχείο: