Διεξαγωγή Ημερίδας με τίτλο «Εθελοντισμός για την Προστασία των Δασών»

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 9 Μαΐου 2009, στην έδρα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ειδική Ημερίδα με τίτλο: «Εθελοντισμός για την Προστασία των Δασών», με μέριμνα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του Ομίλου Eurobank EFG στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς «Είναι Καθήκον μας».

       Στην Ημερίδα, στην οποία παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, ο Αρχηγός και αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλήθηκαν να συμμετάσχουν μέλη εθελοντικών οργανώσεων δασοπροστασίας από όλη την Ελλάδα και οι εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος.

     Αντικείμενο της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας με θέμα «Εθελοντισμός για την Προστασία των Δασών», στην οποία συμμετείχαν περίπου 160 εθελοντικές οργανώσεις και 1.000 επιμέρους εθελοντές από όλη την Ελλάδα. Στις εισηγήσεις που ακολούθησαν παρουσιάσθηκαν θέματα που αφορούν την ενεργοποίηση των Πολιτών στο Εθελοντικό Κίνημα, καθώς και ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης, πιστοποίησης ικανοτήτων και επιχειρησιακής αξιοποίησης των εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων, ενώ ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με τις εθελοντικές οργανώσεις, όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις, οι απαιτήσεις και τα σχετικά προβλήματα του θεσμού.