Διευκρίνηση της 2444/16-04-2014 προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για μετακίνηση και διαμονή 34 παρατηρητών του EU PROMETHEUS 2014

                                                                                                                                      Αθήνα 30/4/2014

 

Διευκρίνηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 2444/16-04-2014 προκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού της Γ.Γ.Π.Π. για την ανάδειξη αναδόχου για τη Διοργάνωση μετακίνησης και διαμονής 34 παρατηρητών, στην άσκηση πεδίου του προγράμματος EU PROMETHEUS 2014.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Όσον αφορά στα προσφερόμενα ξενοδοχεία, θα πρέπει να είναι τεσσάρων αστέρων (4) και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των τριών (3) χιλιομέτρων από την πλατεία Συντάγματος.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Εξαιτίας της ανωτέρω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του έργου, η νέα ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 π.μ

Θα ακολουθήσει η ανάρτηση της απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 2444/16-04-2014 σχετικής προκήρυξης.