Διμερείς – Πολυμερείς Συμφωνίες

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

 

Η.Π.Α - Ελλάδα

 • Υπεγράφη στην Αθήνα στις 09-01-2001 και κυρώθηκε με το Ν. 3073/2002 (ΦΕΚ 295Α/04-12-2002) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων μεταξύ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Γ.Γ.Π.Π. της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισμού Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (FEMA) για τη συνεργασία στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών».
 • Τέθηκε σε ισχύ: την 04-12-2002.
 • Περιεχόμενο: Δράσεις συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, ανταλλαγή χειριστών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για εξοικείωση, εκπαίδευση και παρακολούθηση ασκήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών, επιστημονική και τεχνική συνεργασία.
 

Κύπρος - Ελλάδα

 • Υπεγράφη στη Λευκωσία στις 23-24/01/1997 και κυρώθηκε με το Ν. 2626/1998 (ΦΕΚ 149 Α/06-07-1998) «Κύρωση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας και της Δημόσιας Διοίκησης μεταξύ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας».
 • Τέθηκε σε ισχύ: την 17-07-2006
 • Περιεχόμενο: γενική αναφορά στην ανάγκη συνεργασίας ως προς τη θεσμική οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και σε κοινή δράση σε περιπτώσεις ανάγκης
 

Μάλτα - Ελλάδα

 • Υπεγράφη στη Βαλέττα στις 24-05-2001 και κυρώθηκε με το Ν. 3081/2002 (ΦΕΚ 315Α/16-12-2002) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας»
 • Τέθηκε σε ισχύ: την 08-04-2003
 • Περιεχόμενο: Γενική συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, συνεργασία στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από καταστροφές και σοβαρά ατυχήματα.
 

Ουγγαρία - Ελλάδα

Υπεγράφη στη Βουδαπέστη στις 13-09-2000 και κυρώθηκε με το Ν. 2998/2002 (ΦΕΚ 70Α/08-04-2002) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων».
 

Ουκρανία - Ελλάδα

 • Υπεγράφη στην Αθήνα στις 21-02-2000 και κυρώθηκε με το Ν. 2950/2001(ΦΕΚ 246Α /22-10-2001) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους».
 • Τέθηκε σε ισχύ: την 14/11/2002
 • Περιεχόμενο: Πρόληψη, ανταπόκριση και εξάλειψη των συνεπειών από φυσικές και προκαλούμενες από τον άνθρωπο (ανθρωπογενείς) καταστροφές.
 

Ρωσία - Ελλάδα

 • Υπεγράφη στην Αθήνα στις 21-02-2000 και κυρώθηκε με το Ν. 2951/2001 (ΦΕΚ 247Α/22-10-2001) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών».
 • Τέθηκε σε ισχύ: την 19-06-2002
 • Περιεχόμενο: Συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, κοινή οργάνωση συναντήσεων ειδικών και εκπαιδεύσεων, ανταλλαγή πληροφοριών, αμοιβαία βοήθεια σε καταστολή εκτάκτων αναγκών.
 

Τουρκία - Ελλάδα

 • Υπεγράφη στην Αθήνα στις 08-11-2001 και κυρώθηκε με το Ν. 3339/2005 (ΦΕΚ 111Α/10-05-2005) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη σύσταση Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών»
 • Τέθηκε σε Ισχύ: την 20-05-2002
 • Περιεχόμενο: Σύσταση Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών – Δομή και Οργάνωση Μονάδας – Επιχειρησιακά Θέματα – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες – Εισαγωγή, εξαγωγή μέσων και εξοπλισμού από τα σύνορα – Επιστημονική συνεργασία
 

Γαλλία - Ελλάδα

HELLENIC-FRANCE JOINT WORKING GROUP for CIVIL PROTECTION
(HE-FRA/J1)
 
Με τον όρο HE-FRA είναι σήμερα ευρύτερα γνωστή η «Ελληνο-Γαλλική Συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας» και αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας κατ’ αρχήν στον τομέα των δασικών πυρκαγιών. Οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές με κοινά χαρακτηριστικά. Η αναγνώριση αυτής της κοινής απειλής και η σημαντική εμπειρία που έχει συσωρρευθεί μέσω κοινών εκπαιδεύσεων, αλλά κυρίως μέσω κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αλληλο-συνδρομής, οδήγησε τις Πολιτικές Ηγεσίες των δύο χωρών, στην ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας.
 
Τα αποτελέσματα αυτών των επίσημων συναντήσεων έχουν ως εξής:
 
 • Στις 27/11/2007, υπογράφηκε ειδικό Μνημόνιο Αμοιβαίας Συνδρομής μεταξύ των δύο χωρών σε εναέρια μέσα (CL-415) για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Οι δύο χώρες έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα αμοιβαίας συνδρομής εναερίων μέσων. Στις 30/10/2007 αποφασίσθηκε και στις 27/11/2007 επικυρώθηκε η «Κοινή Απόφαση» των δύο εθνικών αρχών Πολιτικής Προστασίας, με τη οποία δημιουργείται η «Κοινή Ελληνο-Γαλλική Ομάδα Εργασίας Πολιτικής Προστασίας» η γνωστή HE-FRA/J1. Στην Κοινή αυτή Απόφαση, καθορίζονται η αποστολή, η σύνθεσή της καθώς και ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας.
 • Η Κοινή Απόφαση των δύο εθνικών αρχών, είναι η μοναδική που έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα στην ιστορία του θεσμού, τόσο από γαλλικής, όσο και από ελληνικής πλευράς, δείγμα της πολιτικής σημασίας που δίνουν οι δύο κυβερνήσεις στη συνεργασία αυτή.
 
 
Στις 13 Ιουνίου 2008 υπογράφηκε ομόφωνο Κοινό Πρακτικό της HE-FRA/J1 το οποίο υποβλήθηκε ταυτόχρονα σε Αθήνα και Παρίσι στους Γ.Γ.Π.Π. των δύο χωρών. Το πρακτικό της HE-FRA/J1 έγινε στο σύνολό του αποδεκτό τόσο από εθνικές αρχές Πολιτικής Προστασίας Ελλάδας και Γαλλίας όσο και από τις Ηγεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 
 

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

 

Ελλάδα-Τουρκία-Ηνωμένα Έθνη (Ο.Η.Ε.)         

Υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 16-09-2002 και κυρώθηκε με το Ν. 3449/2006 (ΦΕΚ 62Α/27-03-2006) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα αντιμετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών». 

 

Αζερμπαϊτζάν-Αλβανία-Αρμενία-Βουλγαρία-Γεωργία-Ελλάδα-Μολδαβία-Ουκρανία-Ρουμανία-Ρωσία

 • Υπεγράφη στο Σότσι της Ρωσίας στις 15-04-1998 και κυρώθηκε με το Ν. 3138/2003 (ΦΕΚ 91Α/15-04-2003) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για συνεργασία στον τομέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές»
 • Τέθηκε σε ισχύ: την 24-04-2003
 • Περιεχόμενο: Αρχές και πλαίσια συντονισμού δράσεων σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, ανταλλαγή πληροφοριών, συντονισμός/διεύθυνση της παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες, θέματα διέλευσης συνόρων για ομάδες και εξοπλισμό βοήθειας.
 

Αζερμπαϊτζάν-Αλβανία-Αρμενία-Βουλγαρία-Γεωργία-Ελλάδα-Μολδαβία-Ουκρανία-Ρουμανία-Ρωσία

 • Υπεγράφη στο Κίεβο της Ουκρανίας στις 20-10-2005 και κυρώθηκε με το Ν. 3503/2006 (ΦΕΚ 243Α/14-11-2006) «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών-μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για την συνεργασία στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, μετά της συνημμένης δήλωσης του Αζερμπαϊτζάν».
 • Τέθηκε σε ισχύ: την 05-07-2007
 • Περιεχόμενο: Σύσταση Δικτύου Αξιωματικών-Συνδέσμων, τρόπος λειτουργίας του Δικτύου, ορισμός Εθνικών σημείων επικοινωνίας.

 

FIRE 5 & ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΣΥΝΘΗΚΗ του Amsterdam» (Amsterdam Treaty) εισάγει, ξεκινώντας από το 1997, την έννοια της «ενισχυμένης συνεργασίας»: ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει ακόμη και σε έναν περιορισμένο αριθμό Κ-Μ να προτείνουν «πρωτοβουλίες» με στόχο τη διερεύνηση και ανάπτυξη δράσεων σε διακεκριμένους τομείς.

Τον Φεβρουάριο του 2006, οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, συζήτησαν τη σκοπιμότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής κοινών δράσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου.

Στις 19 Μαΐου του 2006 οι Επικεφαλής των Εθνικών Αρχών Πολιτικής Προστασίας των τεσσάρων (4) χωρών προσυπόγραψαν στο Graz, κοινή διακήρυξη για την «Επιχειρησιακή Συνεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας» με τίτλο «FIRE 4». 

Η ιδέα αντανακλά το αποτέλεσμα από δεκάδες εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων στην περιοχή, ενώ αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ενισχυμένης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων (4) χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι τέσσερεις χώρες στη συνέχεια προετοίμασαν από κοινού την πρόταση, η οποία το Μάρτιο του 2007 έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πιλοτικό πρόγραμμα.

Με αυτές τις αρχές  η “Force d’Intervention Rapide Europeenne 4”, γνωστή ως  FIRE 4, δηλαδή η υπέρ-συνοριακή συνεργασία, έγινε πραγματικότητα.

Η Επιτροπή Διοίκησης του ευρωπαϊκού προγράμματος FIRE 4 αποτελούνταν από τους εκπροσώπους των Αρχών Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας, ενώ ήταν δυνατό να καλούνται εκπρόσωποι των Αρχών Πολιτικής Προστασίας των «συνεργαζόμενων» χωρών.

Η Ελλάδα αρχικά ανήκε στις συνεργαζόμενες χώρες. Στις 19 Φεβρουαρίου 2008, στη 2η σύνοδο της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος στην οποία μετείχε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της πρωτοβουλίας και του προγράμματος, αλλάζοντας τη θέση της από συνεργαζόμενη χώρα σε συμμετέχουσα χώρα.

Με την ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόγραμμα μετονομάσθηκε σε FIRE 5.

Απόρροια της Πρωτοβουλίας είναι η συνεχής και σε στέρεες βάσεις συνεργασία της χώρας μας και των λοιπών χωρών της πρωτοβουλίας, στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων δασικών πυρκαγιών.