Εγκύκλιος για Σχεδιασμό και Δράσεις Π.Π. για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 2009