Εγκύκλιος της ΓΓΠΠ υπ' αριθμ. 6128/30-08-2017 με θέμα “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COPERNICUS EMERGENCY MANAGEMENT SERVICE”