ΕΕ - Προμηθέας 2014: Στην Αθήνα η πρώτη άσκηση με σενάριο «δίδυμης καταστροφής» του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, ώρα 13.20

«ΕΕ - Προμηθέας 2014»:

Στην Αθήνα η πρώτη άσκηση με σενάριο «δίδυμης καταστροφής» του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Η πρώτη συνάντηση εργασίας των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΕΕ Προμηθέας 2014» («EU PROMETHEUS 2014»), με επικεφαλής εταίρο την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έγινε σήμερα στην Αθήνα (ξενοδοχείο Τιτάνια). Τη συνάντηση χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης.

Το έργο «ΕΕ Προμηθέας 2014» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει στόχο τη δοκιμασία, σε δύο ασκήσεις(άσκηση επί χάρτου και άσκηση πεδίου που θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2013 και το πρώτο εξάμηνο του 2014 αντίστοιχα, στην Αθήνα) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Οι ασκήσεις στηρίζονται στο πιο σύνθετο σενάριο που έχει δοκιμαστεί ποτέ στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού ΠΠ, καθώς θα εξομοιωθεί σενάριο «Δίδυμης Καταστροφής» το οποίο περιλαμβάνει μεγάλης έκτασης δασική πυρκαγιά σε περιαστική περιοχή, με τεχνολογικό ατύχημα και επακόλουθες καταρρεύσεις κτιρίων.

Βασικός πυρήνας του προγράμματος είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και ο έλεγχος των διαδικασιών ενεργοποίησής του, συντονισμού της άφιξης και επιχειρησιακής ένταξης των δυνάμεων που προσφέρουν τα κράτη μέλη της ΕΕ (στην άσκηση θα συμμετέχουν με δυνάμεις αλλά και αεροπορικά μέσα δασοπυρόσβεσης η Ιταλία, η Κύπρος και η Κροατία) και αποδέχεται η πληγείσα χώρα (Ελλάδα) καθώς και οι διαδικασίες συντονισμού των δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο.

Ειδικότερα όμως, κεντρικό θέμα του «EU PROMETHEUS 2014» θα είναι οι «Κοινές Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας» (Joint Modules και ειδικότερα Joint MUSARs, Joint AFFPs, Joint GFFFs) καθώς και η συνεργασία των Εθνικών Μονάδων EU CP Modules (GR MUSAR, GR GFFF, GR AFFP, GR AMP, GR CBRNDET) με τα αντίστοιχα των εταίρων (Ιταλία, Κροατία και Κύπρος). Σημειώνεται ότι τα Joint Modules αποτελεί κεντρικό θέμα της Ελληνικής Προεδρίας 2014.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στις ασκήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και έχουν συνεργαστεί με επιτυχία στο παρελθόν.

Αντικείμενο της 1ης Συνάντησης των εταίρων του έργου θα είναι η παρουσίαση του προγράμματος «EU PROMETHEUS 2014» (στόχοι αντικείμενα κ.λ.π.), οι διαδικασίες υλοποίησης (οικονομικά θέματα, διοίκηση, συντονισμός, προβλήματα, ο ρόλος των εταίρων κ.λ.π.).

Χαιρετίζοντας τις εργασίες της συνάντησης ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ξεκίνησε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει για το θεσμό της Πολιτικής Προστασίας, ό,τι συμβολίζει ο Προμηθέας του αρχαίου μύθου για την ανθρωπότητα: Γνώση, επιμονή, πρότυπο, και κατανομή του οφέλους...». Τόνισε τη σημασία της άσκησης για τη δοκιμασία των επιχειρησιακών δυνάμεων με τις οποίες η Ελλάδα θα συμμετάσχει στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς ένας ολόκληρος θεματικός στόχος, στο επόμενο ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι αφιερωμένος στην Πολιτική Προστασία. Υπογράμμισε τέλος τη πρωτωφανή στην ιστορία των ασκήσεων του Μηχανισμού, συμμετοχή ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού: «14 Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας από τέσσερις χώρες, πέντε συνολικά Κράτη Μέλη, το σύνολο των Εθνικών Μονάδων της Ελλάδας, συνολικά πάνω από 20 μονάδες με τη συμμετοχή των Joint Modules. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε τέλος τη σημασία της σύνθεσης των εταίρων του έργου: Τρεις συνεχόμενες Προεδρίες της ΕΕ (Λιθουανία-Ελλάδα-Ιταλία), με τη συμμετοχή της Κροατίας (το νέο κράτος μέλος της ΕΕ), της Κύπρου, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Πανεπιστημίου Κρήτης (Έδρα Φυσικών Καταστροφών).

Ανοίγοντας τις εργασίες της συνάντησης ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος ΠΣ κ. Β. Παπαγεωργίου τόνισε πόσο σημαντική θα είναι για το Πυροσβεστικό Σώμα η συμμετοχή στην άσκηση. Υπογράμμισε τη σημασία της εμπλοκής στο πεδίο τόσο μεγάλου αριθμού μονάδων από διαφορετικά κράτη μέλη, αλλά και την αξία της συνεργασίας του ΠΣ στο πεδίο, με φορείς όπως το ΕΚΑΒ, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Η Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ε.Ε. για την Πολιτική Προστασία κ. Κ. Σαΐνη τόνισε ότι ο Προμηθέας 2014, είναι η πρώτη άσκηση που γίνεται μετά την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας που προβλέπει μεταξύ άλλων την λειτουργία των joint modules, αλλάζει τους επιχειρησιακούς κανόνες κινητοποίησης και εμπλοκής και ορίζει νέες προδιαγραφές για την πιστοποίηση των ευρωπαϊκών μονάδων Πολιτικής Προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στη διεύθυνση: www.prometheus2014.gr