Εκδήλωση του ΟΗΕ στη Βενετία με θέμα την προστασία των πόλεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς από καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής