Εκδόθηκαν οι χάρτες προσδιορισμού των ελάχιστων γεωγραφικών ενοτήτων του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ανά Περιφέρεια

 Δεδομένης της έναρξης έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη φετινή αντιπυρική περίοδο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ελάχιστη γεωγραφική ενότητα στην οποία εκτιμάται η ημερήσια επικινδυνότητα, είναι τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξέδωσε σειρά χαρτών στους οποίους αποτυπώνονται τα όρια των Δασικών Υπηρεσιών, σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων ανά Περιφέρεια. 

       Στόχος της έκδοσης είναι η αποσαφήνιση και ο προσδιορισμός των ελάχιστων γεωγραφικών ενοτήτων στα οποία εκτιμάται η ημερήσια επικινδυνότητα, σε σχέση με τα διοικητικά όρια των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. 

       Για να δείτε τους χάρτες ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.