Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 2013

   Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 2729/24-05-2013 έγγραφό της (ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ι-ΤΛΟ) με θέμα:
«Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.»

     Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, θα συντάσσει και εκδίδει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2013 Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών υπό μορφή θεματικού χάρτη. 
     Ο ανωτέρω χάρτης, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας "Ξενοκράτης", αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και έχει σκοπό την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη των αποφάσεων και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια.