Εκδόθηκε η εγκύλιος για σχεδιασμό και δράσεις Π.Π. αντιμετώπισης κινδύνων από ΜΕΓΑΛΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (εγκαταστάσεις SEVESO)

Για να δείτε την εγκύκλιο, παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο στο τέλος της παραγράφου.

 

Όλες οι εγκύκλιοι της ΓΓΠΠ βρίσκονται αποθηκευμένες στην ιστοσελίδα στο πεδίο:

Αρχική Σελίδα / Θεματικές ενότητες / Σχεδιασμός και δράσεις Π.Π. (εγκύκλιοι)

Αρχείο: