Εκδόθηκε ο σχεδιασμός και οι Δράσεις Π.Π. για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα

Λόγω των διοικητικών αλλαγών που απορρέουν από το «Πρόγραμμα Καλλικράτης – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με δεδομένη την εμφάνιση του καταστροφικού φαινομένου των πλημμυρών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στους χειμερινούς μήνες, εκδόθηκε από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η αναθεωρημένη έκδοση του «σχεδιασμού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

Η έκδοση αυτή δίνει κατευθύνσεις για τη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συμβάλουν στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και δίδει συντονιστικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Πολιτικής  Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Στην έκδοση περιγράφονται επακριβώς οι αρμοδιότητες των φορέων στη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, οι αρμοδιότητές τους στην αποτροπή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ο συντονισμός δράσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η έκδοση για πρώτη φορά καθορίζει επακριβώς τα όρια δράσης και υποχρεώσεων μεταξύ δήμων, περιφερειών και αποκεντρωμένων διοικήσεων.

Περαιτέρω αντιμετωπίζονται με σαφήνεια όλες οι ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων στις οποίες πρέπει να προβούν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, τις κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις των πληγέντων λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Επισημαίνεται ότι κατά το 2011, στο ίδιο πλαίσιο, έχει ήδη ολοκληρωθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο σχεδιασμός δράσεων πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.